مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6745: 809419:-97130320
نماد تجاری DSVTHCABEX0980927
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 1500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 48927
2 120000 48927
تعداد حجم قیمت
1 1500000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 120000 48,927
1398/09/26 120000 ليتر 48,927
1398/09/26 30000 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/07/02 30000 ليتر 61,555
1399/07/02 150000 ليتر 61,111
1399/07/02 90000 ليتر 61,101
1399/07/02 150000 ليتر 60,666
1399/07/02 60000 ليتر 60,222
1399/07/02 120000 ليتر 60,111
1399/06/26 165000 ليتر 61,000
1399/06/26 150000 ليتر 60,000
1399/06/26 150000 ليتر 60,000
1399/06/26 150000 ليتر 60,000
12345...>>