مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 856: 102727:-12327277
نماد تجاری DISSRCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 33125.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23188.00
حداکثر قیمت مجاز 331250.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 33125
1 100 33125
1 180 33125
1 200 33125
1 260 33125
تعداد حجم قیمت
1 800 33125
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 60 33,125
1398/09/26 260 تن 33,125
1398/09/26 180 33,125
1398/09/27 100 تن 33,125
1398/09/30 200 33,125
تاريخ حجم قيمت
1398/10/24 500 تن 33,125
1398/10/24 660 تن 33,125
1398/10/22 40 تن 33,125
1398/10/18 1500 تن 33,125
1398/10/18 1500 تن 33,125
1398/05/09 200 تن 59,285
1398/04/29 340 تن 49,828
1398/04/29 360 تن 49,828
1398/04/29 300 تن 49,828
1398/04/12 160 تن 49,828
12345...>>