مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 580
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1007: 120850:-14502014
نماد تجاری DIRSRCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 180
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 400 39449
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/25 600 تن 39,449
1398/10/25 560 تن 39,449
1398/10/22 40 تن 39,449
1398/10/18 60 تن 39,449
1398/10/18 2500 تن 39,449
1398/10/18 2440 تن 39,449
1398/10/11 2100 تن 39,449
1398/10/10 100 تن 39,449
1398/10/10 480 تن 39,449
1398/10/03 200 تن 39,449
12345...>>