مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 955: 114654:-13758520
نماد تجاری IGBNDCABEX0981023
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 570.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -569430.00
حداکثر قیمت مجاز 570570.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 570
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/10 1000 تن 560.3
1398/10/10 2000 تن 560
1398/10/10 25000 تن 485
1398/10/07 10000 تن 530
1398/10/04 20000 تن 530
1398/10/03 25000 تن 550
1398/10/03 1000 تن 560
1398/10/03 25000 تن 485
1398/09/26 1000 تن 573
1398/09/06 100000 تن 517
12345...>>