مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6844: 821317:-98558063
نماد تجاری IGONDCABEX0981105
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 475.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -474525.00
حداکثر قیمت مجاز 475475.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 475
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/07/02 1000 تن 315
1399/07/02 1000 تن 315
1399/06/25 3000 تن 370
1399/06/18 1000 تن 312.6
1399/06/18 1000 تن 312
1399/06/18 1000 تن 311.6
1399/06/18 1000 تن 390.2
1399/06/18 1000 تن 390.1
1399/06/18 1000 تن 389.7
1399/06/12 3000 تن 315
12345...>>