مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1022: 122641:-14716965
نماد تجاری IGONDCABEX0981105
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 475.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -474525.00
حداکثر قیمت مجاز 475475.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 475
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/17 500 تن 567
1398/10/17 2500 تن 470
1398/10/10 2500 تن 460
1398/10/03 25000 تن 460
1398/10/03 25000 تن 460
1398/09/26 2500 تن 460
1398/09/19 2500 تن 460
1398/09/19 2500 تن 460
1398/09/19 2500 تن 460
1398/09/19 25000 تن 450
12345...>>