مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 50000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 957: 114860:-13783207
نماد تجاری IGBNDCABEX0981014
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 640.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -639360.00
حداکثر قیمت مجاز 640640.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 50000 640
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/10 1000 تن 560.3
1398/10/10 2000 تن 560
1398/10/10 25000 تن 485
1398/10/07 10000 تن 530
1398/10/04 20000 تن 530
1398/10/03 25000 تن 550
1398/10/03 1000 تن 560
1398/10/03 25000 تن 485
1398/09/26 1000 تن 573
1398/09/06 100000 تن 517
12345...>>