مشاهده اطلاعات نماد : سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4911: 589340:-70720820
نماد تجاری ITKNDCABEX0981004
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 607.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -606393.00
حداکثر قیمت مجاز 607607.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 607
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/19 2500 تن 350
1399/03/12 2500 تن 350
1399/02/22 1000 تن 220
1399/01/25 500 تن 222
1399/01/25 2000 تن 220.11
1398/11/28 1500 تن 550
1398/10/03 2000 تن 607
1398/09/12 1500 تن 600
1398/08/27 1000 تن 605
1397/11/06 1000 تن 570
12