مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 184: 22091:-2650976
نماد تجاری DIRTHCABEX0981126
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52763.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36935.00
حداکثر قیمت مجاز 527630.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 52763
تعداد حجم قیمت
1 2000 52763
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 100 52,763
تاريخ حجم قيمت
1398/11/12 200 تن 50,540
1398/11/06 50 تن 50,540
1398/11/06 1500 تن 50,540
1398/10/17 1500 تن 39,449
1398/10/17 1500 تن 39,449
1398/10/11 2000 تن 39,449
1398/10/10 1970 تن 39,449
1398/10/08 30 تن 39,449
1398/09/25 1490 تن 39,449
1398/09/24 510 تن 39,449
12345...>>