مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5407: 648855:-77862646
نماد تجاری DIRTHCABEX0981126
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52763.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36935.00
حداکثر قیمت مجاز 527630.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 52763
تعداد حجم قیمت
1 2000 52763
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 100 52,763
تاريخ حجم قيمت
1399/07/02 50 تن 76,529
1399/07/02 300 تن 75,885
1399/07/02 650 تن 75,073
1399/06/05 200 تن 70,185
1399/06/05 150 تن 70,185
1399/06/05 90 تن 70,185
1399/06/05 360 تن 70,185
1399/05/27 100 تن 63,983
1399/05/27 100 تن 63,983
1399/05/27 100 تن 63,983
12345...>>