مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5383: 646012:-77521446
نماد تجاری DSZESCABEX0981126
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52394.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36676.00
حداکثر قیمت مجاز 523940.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 52394
1 18000 52394
3 30000 52394
تعداد حجم قیمت
1 504000 52394
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 30000 52,394
1398/11/20 12000 ليتر 52,394
1398/11/20 30000 52,394
1398/11/20 18000 ليتر 52,394
1398/11/23 30000 52,394
تاريخ حجم قيمت
1399/06/24 90000 ليتر 59,638
1399/06/18 12000 ليتر 59,638
1399/06/18 60000 ليتر 59,638
1399/06/18 18000 ليتر 59,638
1399/06/18 60000 ليتر 59,638
1399/06/18 30000 ليتر 59,638
1399/06/03 30000 ليتر 56,169
1399/06/03 12000 ليتر 56,169
1399/06/03 12000 ليتر 56,169
1399/06/03 12000 ليتر 56,169
12345...>>