مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 161: 19335:-2320213
نماد تجاری DSBESCABEX0981127
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 56102.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 39272.00
حداکثر قیمت مجاز 561020.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 56102
تعداد حجم قیمت
1 504000 56102
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 12000 56,102
تاريخ حجم قيمت
1398/09/19 90000 ليتر 51,257
1398/09/19 60000 ليتر 51,257
1398/07/24 30000 ليتر 53,435
1398/07/21 30000 ليتر 53,435
1398/06/10 30000 ليتر 54,187
1398/06/10 30000 ليتر 54,187
1398/05/27 30000 ليتر 56,781
1398/05/27 30000 ليتر 56,781
1398/05/20 30000 ليتر 56,781
1398/03/27 30000 ليتر 55,032
12345...>>