مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 161: 19367:-2324084
نماد تجاری DSCESCABEX0981127
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 54086.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 37861.00
حداکثر قیمت مجاز 540860.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 30000 54086
تعداد حجم قیمت
1 1008000 54086
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 30000 54,086
1398/11/23 30000 ليتر 54,086
تاريخ حجم قيمت
1398/10/30 60000 ليتر 51,497
1398/10/28 30000 ليتر 51,497
1398/10/15 60000 ليتر 51,497
1398/10/15 30000 ليتر 51,497
1398/09/19 30000 ليتر 49,428
1398/09/11 120000 ليتر 49,428
1398/09/06 30000 ليتر 49,428
1398/09/05 30000 ليتر 49,428
1398/09/05 120000 ليتر 49,428
1398/09/05 120000 ليتر 49,428
12345...>>