مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2040000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 160: 19223:-2306783
نماد تجاری DSVESCABEX0981126
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2040000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 53552.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 37487.00
حداکثر قیمت مجاز 535520.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 30000 53552
2 60000 53552
تعداد حجم قیمت
1 2040000 53552
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 30000 53,552
1398/11/20 60000 ليتر 53,552
1398/11/23 60000 53,552
1398/11/26 30000 ليتر 53,552
تاريخ حجم قيمت
1398/11/08 30000 ليتر 55,789
1398/11/06 60000 ليتر 55,789
1398/11/05 90000 ليتر 55,789
1398/11/05 90000 ليتر 55,789
1398/10/29 90000 ليتر 51,165
1398/10/29 90000 ليتر 51,165
1398/10/29 60000 ليتر 51,165
1398/10/28 60000 ليتر 51,165
1398/10/28 30000 ليتر 51,165
1398/10/28 90000 ليتر 51,165
12345...>>