مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 161: 19339:-2320738
نماد تجاری DSTESCABEX0981126
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/20
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 51913.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36340.00
حداکثر قیمت مجاز 519130.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
4 12000 51913
1 18000 51913
1 24000 51913
7 30000 51913
1 60000 51913
تعداد حجم قیمت
1 504000 51913
تاریخ حجم قیمت
1398/11/20 60000 51,913
1398/11/20 12000 ليتر 51,913
1398/11/20 12000 51,913
1398/11/20 30000 ليتر 51,913
1398/11/20 30000 51,913
1398/11/20 30000 ليتر 51,913
1398/11/20 18000 51,913
1398/11/20 12000 ليتر 51,913
1398/11/20 30000 51,913
1398/11/20 30000 ليتر 51,913
1398/11/20 30000 51,913
1398/11/21 30000 ليتر 51,913
1398/11/21 12000 51,913
1398/11/21 24000 ليتر 51,913
تاريخ حجم قيمت
1398/11/08 90000 ليتر 53,654
1398/11/08 18000 ليتر 53,654
1398/11/07 12000 ليتر 53,654
1398/11/05 12000 ليتر 53,654
1398/11/05 36000 ليتر 53,654
1398/11/05 90000 ليتر 53,654
1398/11/05 60000 ليتر 53,654
1398/11/05 60000 ليتر 53,654
1398/11/05 60000 ليتر 53,654
1398/10/28 60000 ليتر 51,059
12345...>>