مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 16000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 152: 18289:-2194739
نماد تجاری ISVPGCABEX0981130
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/23
نام تجاری کالا حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل
حجم عرضه 16000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 469.3000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -468830.70
حداکثر قیمت مجاز 469769.30
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
1 2000 469.3
1 3000 469.3
1 11000 469.3
تعداد حجم قیمت
1 16000 469.3
تاریخ حجم قیمت
1398/11/23 3000 469.3
1398/11/26 2000 تن 469.3
1398/11/27 11000 469.3
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد