مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 184: 22098:-2651766
نماد تجاری DCQABCABEX0981128
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/23
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38277.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 26794.00
حداکثر قیمت مجاز 382770.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 1000 38277
تعداد حجم قیمت
1 2000 38277
تاریخ حجم قیمت
1398/11/23 1000 38,277
تاريخ حجم قيمت
1398/10/17 1000 تن 33,374
1398/10/15 1000 تن 33,374
1398/09/10 500 تن 27,885
1398/08/12 50 تن 32,290
1398/08/11 500 تن 32,290
1398/08/11 25 تن 32,290
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
12345...>>