مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 75000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 177: 21292:-2555080
نماد تجاری DPETOCABEXW981203
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
حجم عرضه 75000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 3000 440
1 5000 440
2 10000 440
1 12000 440
1 15000 440
تعداد حجم قیمت
1 75000 440
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 5000 440
1398/11/26 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/26 15000 440
1398/11/26 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/26 12000 440
1398/11/26 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
تاريخ حجم قيمت
1398/11/30 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/30 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/16 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/16 12000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/16 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/11/08 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/11/02 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/10/21 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/10/14 15000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/10/07 15000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
12345...>>