مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2010000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 88: 10596:-1271551
نماد تجاری DSVKSCABEX0981129
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 2010000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50874.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35612.00
حداکثر قیمت مجاز 508740.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
2 30000 50874
6 60000 50874
1 150000 50874
تعداد حجم قیمت
1 2010000 50874
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 60000 50,874
1398/11/26 60000 ليتر 50,874
1398/11/26 60000 50,874
1398/11/26 60000 ليتر 50,874
1398/11/26 60000 50,874
1398/11/26 60000 ليتر 50,874
1398/11/26 30000 50,874
1398/11/26 30000 ليتر 50,874
1398/11/26 150000 50,874
تاريخ حجم قيمت
1398/07/21 30000 ليتر 51,006
1398/07/17 150000 ليتر 51,006
1398/07/17 150000 ليتر 51,006
1398/07/17 150000 ليتر 51,006
1398/07/16 150000 ليتر 51,006
1398/07/16 150000 ليتر 51,006
1398/07/16 30000 ليتر 51,006
1398/07/09 60000 ليتر 53,015
1398/07/08 300000 ليتر 53,015
1398/06/31 210000 ليتر 50,172
12345...>>