مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 181: 21721:-2606520
نماد تجاری DPEKMPRBEXM981201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -128.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -1280128.00
حداکثر قیمت مجاز 1279872.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 -128
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/24 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -238
1398/09/24 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -158