مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 183: 21963:-2635582
نماد تجاری DIRSRCABEX0981129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52763.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36935.00
حداکثر قیمت مجاز 527630.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 52763
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/11/28 600 تن 52,763
1398/11/28 600 تن 52,763
1398/11/23 40 تن 52,763
1398/11/19 20 تن 52,763
1398/11/14 40 تن 50,540
1398/10/25 600 تن 39,449
1398/10/25 560 تن 39,449
1398/10/22 40 تن 39,449
1398/10/18 60 تن 39,449
1398/10/18 2500 تن 39,449
12345...>>