مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 183: 21986:-2638360
نماد تجاری DBNSRCABEX0981129
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 800000
حداکثر حجم عرضه 400000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39866.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27907.00
حداکثر قیمت مجاز 398660.00
حداقل حجم خرید 25000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800000 39866
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/04/29 2250000 ليتر 33,217
1398/04/22 775000 ليتر 33,217
1398/04/16 25000 ليتر 33,217
1398/03/04 400000 ليتر 33,940
1398/03/04 350000 ليتر 33,940
1398/02/07 100000 ليتر 48,893
1398/01/21 100000 ليتر 42,185
1398/01/06 50000 ليتر 42,185
1397/12/06 125000 ليتر 34,972
1397/09/18 300000 ليتر 33,286
12345...>>