مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1284: 154104:-18492535
نماد تجاری DSFTBCABEX0981203
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50951.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35666.00
حداکثر قیمت مجاز 509510.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600 50951
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/02 42 مترمكعب 50,114
1398/04/10 402 مترمكعب 45,229
1398/04/04 30 مترمكعب 45,229
1398/04/04 30 مترمكعب 45,229
1398/03/11 600 مترمكعب 47,058
1398/03/05 900 مترمكعب 47,058
1398/02/29 30 مترمكعب 47,988
1398/02/29 570 مترمكعب 47,988
1398/02/10 30 مترمكعب 48,010
1398/02/10 30 مترمكعب 48,005
12345...>>