مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 181: 21768:-2612174
نماد تجاری DRETBCABEX0981203
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 57700.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 40390.00
حداکثر قیمت مجاز 577000.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600000 57700
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/11/02 150000 ليتر 57,700
1398/11/02 120000 ليتر 57,700
1398/10/08 90000 ليتر 56,090
1398/10/08 60000 ليتر 56,090
1398/08/20 90000 ليتر 48,126
1398/08/20 30000 ليتر 48,126
1398/04/09 30000 ليتر 59,171
1398/03/13 40000 ليتر 70,866
1398/03/13 20000 ليتر 70,866
1398/03/13 20000 ليتر 70,866
12345...>>