مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 86: 10376:-1245120
نماد تجاری DISTBCABEX0981203
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 44304.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 31013.00
حداکثر قیمت مجاز 443040.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 500 44304
تعداد حجم قیمت
1 500 44304
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 500 44,304
تاريخ حجم قيمت
1398/11/29 340 تن 44,304
1398/11/29 80 تن 44,304
1398/11/29 80 تن 44,304
1398/11/16 80 تن 42,438
1398/11/16 80 تن 42,438
1398/11/13 60 تن 42,438
1398/11/13 60 تن 42,438
1398/11/07 60 تن 42,438
1398/11/07 60 تن 42,438
1398/10/21 60 تن 33,125
12345...>>