مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 138: 16614:-1993738
نماد تجاری DNPSRCABEX0990116
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 34631.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 24242.00
حداکثر قیمت مجاز 346310.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 34631
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/08/12 10000 تن 48,775
1398/04/29 1000 تن 48,190
1397/12/05 40 تن 39,971
1397/12/05 60 تن 39,971
1397/12/05 40 تن 39,971
1397/12/05 60 تن 39,971
1397/12/05 40 تن 39,971
1397/12/05 60 تن 39,971
1397/12/05 40 تن 39,971
1397/12/05 60 تن 39,971
12345...>>