مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 139: 16680:-2001645
نماد تجاری DSFSRCABEX0990116
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 800000
حداکثر حجم عرضه 400000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 33500.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23450.00
حداکثر قیمت مجاز 335000.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800000 33500
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/12/19 20000 ليتر 50,202
1398/12/06 80000 ليتر 49,865
1398/12/06 20000 ليتر 49,865
1398/12/06 40000 ليتر 49,865
1398/11/02 60000 ليتر 52,660
1398/10/22 80000 ليتر 50,114
1398/09/10 40000 ليتر 49,175
1398/08/28 20000 ليتر 47,826
1398/08/28 40000 ليتر 47,826
1398/08/12 5000000 ليتر 50,009
12345...>>