مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 138: 16563:-1987606
نماد تجاری DISSRCABEX0990116
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 29035.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 20325.00
حداکثر قیمت مجاز 290350.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 29035
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/12/04 500 تن 43,558
1398/12/04 700 تن 43,558
1398/10/24 500 تن 33,125
1398/10/24 660 تن 33,125
1398/10/22 40 تن 33,125
1398/10/18 1500 تن 33,125
1398/10/18 1500 تن 33,125
1398/09/30 200 تن 33,125
1398/09/27 100 تن 33,125
1398/09/26 260 تن 33,125
12345...>>