مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 139: 16692:-2003073
نماد تجاری DIRSRCABEX0990116
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1200
حداکثر حجم عرضه 600
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 34579.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 24206.00
حداکثر قیمت مجاز 345790.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1200 34579
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/12/13 20 تن 51,873
1398/12/10 100 تن 51,873
1398/12/04 600 تن 51,873
1398/12/04 600 تن 51,873
1398/11/28 600 تن 52,763
1398/11/28 600 تن 52,763
1398/11/23 40 تن 52,763
1398/11/19 20 تن 52,763
1398/11/14 40 تن 50,540
1398/10/25 600 تن 39,449
12345...>>