مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 28: 3392:-407099
نماد تجاری DLNMBCABEX0990313
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی مبین
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 7030.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 4921.00
حداکثر قیمت مجاز 70300.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 200 7030
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 60 تن 7,030
1399/02/03 40 تن 7,030
1398/12/20 40 تن 7,030
1398/12/04 20 تن 7,030
1398/12/04 20 تن 7,030
1398/10/02 300 تن 7,030
1398/09/16 100 تن 7,030
1398/05/19 100 تن 7,030
1398/05/19 100 تن 7,030
1398/02/02 360 تن 3,465
12345...>>