مشاهده اطلاعات نماد : رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 30: 3615:-433800
نماد تجاری DRFBICABEX0990311
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48165.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 33716.00
حداکثر قیمت مجاز 4816500.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
2 500 48165
تعداد حجم قیمت
1 500 48165
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 500 48,165
تاريخ حجم قيمت
1399/02/31 1000 تن 48,469
1399/02/31 1000 تن 48,469
1399/02/31 1000 تن 48,469
1398/10/14 800 تن 63,100
1398/10/14 800 تن 63,100
1398/10/14 775 تن 63,100
1398/08/29 25 تن 63,203
1398/08/21 150 تن 60,194
1398/08/21 550 تن 60,194
1398/08/21 550 تن 60,194
12