مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 27: 3285:-394220
نماد تجاری DHCJMFWBEX0990402
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 18798.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13159.00
حداکثر قیمت مجاز 187980.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 50 18798
2 175 18798
3 200 18798
3 225 18798
2 250 18798
1 775 18001
تعداد حجم قیمت
1 1000 18798
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 50 18,798
1399/03/06 200 تن 18,798
1399/03/06 200 18,798
1399/03/06 200 تن 18,798
1399/03/06 175 18,798
1399/03/06 175 تن 18,798
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 200 تن 17,790
1399/02/29 200 تن 17,790
1399/02/29 200 تن 17,790
1399/02/29 200 تن 17,790
1399/02/29 200 تن 17,790
1399/02/17 75 تن 12,051
1399/02/17 75 تن 12,051
1399/02/17 75 تن 12,051
1399/02/17 75 تن 12,051
1399/02/17 75 تن 12,051
12345...>>