مشاهده اطلاعات نماد : اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 29: 3520:-422427
نماد تجاری DEXEXCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت نفت سپاهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 16500.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 11550.00
حداکثر قیمت مجاز 18150.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 23
تعداد حجم قیمت
1 46 17225
1 69 17219
1 69 17231
1 69 17519
1 69 17819
1 69 17821
1 69 18150
1 115 17999
1 506 18150
تعداد حجم قیمت
1 506 16500
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 437 18,150
1399/03/06 69 تن 18,150
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 92 تن 16,500
1399/02/28 115 تن 16,500
1399/02/28 1311 تن 16,500
1399/02/28 322 تن 16,500
1399/02/28 115 تن 16,500
1399/02/28 69 تن 16,500
1399/02/24 1909 تن 16,500
1399/02/22 23 تن 16,500
1399/02/22 92 تن 16,500
1399/02/20 253 تن 16,500
12345...>>