مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 28: 3387:-406478
نماد تجاری DLFTZCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 20270.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 14189.00
حداکثر قیمت مجاز 202700.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
11 25 20270
1 25 21389
6 50 20270
تعداد حجم قیمت
1 400 20270
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 25 21,389
1399/03/06 50 تن 20,270
1399/03/06 25 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
1399/03/06 50 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
1399/03/06 50 20,270
1399/03/06 50 تن 20,270
1399/03/06 50 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
1399/03/06 25 20,270
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 25 تن 26,599
1399/02/29 100 تن 26,559
1399/02/29 25 تن 25,599
1399/02/29 100 تن 25,597
1399/02/29 25 تن 24,999
1399/02/29 100 تن 24,979
1399/02/29 25 تن 24,801
1399/02/22 50 تن 25,111
1399/02/22 100 تن 24,821
1399/02/22 50 تن 24,400
12345...>>