مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 102
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 31: 3746:-449524
نماد تجاری DLNTZFWBEX0990403
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 102
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 7236.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 5066.00
حداکثر قیمت مجاز 72360.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 6
تعداد حجم قیمت
1 30 7272
1 102 7236
تعداد حجم قیمت
1 102 7236
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 30 7,272
1399/03/06 72 تن 7,236
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 30 تن 7,236
1399/02/29 12 تن 7,236
1399/02/29 48 تن 7,236
1398/11/21 100 تن 7,236
1398/11/15 20 تن 7,236