مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7: 843:-101196
نماد تجاری DIRTBCABEX0990311
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 32909.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23037.00
حداکثر قیمت مجاز 329090.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 32909
1 24 32909
3 25 32909
1 46 32909
1 75 32909
1 150 32909
تعداد حجم قیمت
1 500 32909
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 150 32,909
1399/03/06 46 تن 32,909
1399/03/06 20 32,909
1399/03/06 75 تن 32,909
1399/03/06 24 32,909
تاريخ حجم قيمت
1399/02/27 25 تن 29,599
1399/02/27 50 تن 28,525
1399/02/27 50 تن 28,525
1399/02/27 50 تن 28,509
1399/02/27 150 تن 28,169
1399/02/27 175 تن 28,110
1399/02/20 23 تن 31,239
1399/02/20 23 تن 31,099
1399/02/20 50 تن 31,069
1399/02/20 150 تن 30,929
12345...>>