مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 28: 3379:-405507
نماد تجاری DISTBCABEX0990311
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27633.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 19344.00
حداکثر قیمت مجاز 276330.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 23 29133
1 24 28644
5 25 27633
1 25 29029
1 48 28353
1 50 27733
1 50 27783
1 50 27833
2 50 29029
1 50 29133
2 80 29269
1 100 28650
1 100 29133
تعداد حجم قیمت
1 500 27633
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 80 29,269
1399/03/06 80 تن 29,269
1399/03/06 50 29,133
1399/03/06 23 تن 29,133
1399/03/06 100 29,133
1399/03/06 25 تن 29,029
1399/03/06 50 29,029
1399/03/06 50 تن 29,029
1399/03/06 42 28,650
تاريخ حجم قيمت
1399/02/27 100 تن 24,670
1399/02/27 100 تن 24,670
1399/02/27 150 تن 24,669
1399/02/27 50 تن 24,609
1399/02/27 50 تن 24,317
1399/02/27 50 تن 24,317
1399/02/20 100 تن 29,200
1399/02/20 80 تن 29,200
1399/02/20 20 تن 29,200
1399/02/20 150 تن 29,199
12345...>>