مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 100000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 119: 14303:-1716378
نماد تجاری ICDPJCABEX0990418
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
حجم عرضه 100000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 29.4700
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -29440.53
حداکثر قیمت مجاز 29499.47
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 100000 29.47
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد