مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 120: 14426:-1731137
نماد تجاری IHHBOFWBEX0990426
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 285.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -284715.00
حداکثر قیمت مجاز 285285.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 6000 285
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/04/10 3000 تن 290
1399/03/20 1500 تن 320
1399/02/31 1000 تن 300
1399/02/31 1000 تن 300
1399/02/31 1000 تن 310
1399/02/30 1000 تن 300
1399/02/17 1000 تن 320
1399/02/17 1000 تن 314.12
1399/02/17 1000 تن 311.19
1399/02/16 500 تن 274.99
123