مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 123: 14778:-1773378
نماد تجاری DREBOFWBEX0990426
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 61699.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 43190.00
حداکثر قیمت مجاز 616990.00
حداقل حجم خرید 300
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 61699
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/04/04 500 تن 61,512
1399/04/04 500 تن 61,512
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/24 500 تن 52,369
1399/02/24 500 تن 52,369
12345...>>