مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 32000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 117: 14073:-1688775
نماد تجاری DPETOCABEXW990421
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
حجم عرضه 32000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 600.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -599400.00
حداکثر قیمت مجاز 600600.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
2 5000 558
2 10000 558
تعداد حجم قیمت
1 32000 558
تاریخ حجم قیمت
1399/04/11 5000 558
1399/04/11 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/04/11 10000 558
1399/04/11 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
تاريخ حجم قيمت
1399/04/04 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/04/04 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/04/04 18000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/04/04 11000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/31 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/31 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/31 11000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/31 18000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/21 9000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/21 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
12345...>>