مشاهده اطلاعات نماد : اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 123: 14782:-1773863
نماد تجاری DEXEXCABEX0990416
نام تولید کننده شرکت نفت سپاهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 35000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 24500.00
حداکثر قیمت مجاز 38500.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 23
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 506 35000
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/04/08 483 تن 35,000
1399/04/03 23 تن 35,000
1399/03/12 23 تن 20,900
1399/03/12 138 تن 20,900
1399/03/12 115 تن 20,900
1399/03/12 138 تن 20,900
1399/03/12 92 تن 20,900
1399/03/06 437 تن 18,150
1399/03/06 69 تن 18,150
1399/02/29 92 تن 16,500
12345...>>