مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2893: 347211:-41665353
نماد تجاری DNLBACABEX0990515
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/12
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 60862.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42604.00
حداکثر قیمت مجاز 608620.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 60862
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/07/05 4000 تن 74,046
1399/04/14 1500 تن 50,018
1399/04/14 1500 تن 50,018
1399/04/14 3000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
1399/04/14 2000 تن 50,018
12345...>>