مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2888: 346603:-41592408
نماد تجاری DIRSRCABEX0990515
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/12
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 200
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 60542.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42380.00
حداکثر قیمت مجاز 605420.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 600 60542
تعداد حجم قیمت
1 600 60542
تاریخ حجم قیمت
1399/05/12 600 60,542
تاريخ حجم قيمت
1399/08/28 900 تن 95,065
1399/08/05 900 تن 91,290
1399/07/21 150 تن 78,611
1399/07/21 150 تن 78,611
1399/07/21 200 تن 78,611
1399/07/21 500 تن 78,611
1399/07/12 100 تن 72,885
1399/07/12 125 تن 72,885
1399/07/12 100 تن 72,885
1399/07/12 100 تن 72,885
12345...>>