مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 48: 5789:-694736
نماد تجاری DIRTHCABEX0990515
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/12
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 60542.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42380.00
حداکثر قیمت مجاز 605420.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 60542
1 150 60500
4 200 60500
1 200 60542
1 250 60542
1 450 60542
1 900 60004
1 1000 60542
تعداد حجم قیمت
1 1000 60542
تاریخ حجم قیمت
1399/05/12 100 60,542
1399/05/12 450 تن 60,542
1399/05/12 200 60,542
1399/05/12 250 تن 60,542
تاريخ حجم قيمت
1399/05/04 100 تن 60,542
1399/05/04 270 تن 60,542
1399/05/04 300 تن 60,542
1399/05/04 120 تن 60,542
1399/05/04 90 تن 60,542
1399/05/04 120 تن 60,542
1399/04/30 50 تن 59,099
1399/04/30 150 تن 59,038
1399/04/30 200 تن 58,999
1399/04/30 150 تن 58,638
12345...>>