مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 48: 5804:-696484
نماد تجاری DNPTHCABEX0990515
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/12
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 3400
حداکثر حجم عرضه 1600
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 60862.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42604.00
حداکثر قیمت مجاز 608620.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3400 60862
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/10 500 تن 30,259
1399/03/10 1000 تن 30,109
1399/03/10 500 تن 29,759
1399/02/27 1000 تن 19,499
1399/02/27 1000 تن 19,399
1399/02/27 1000 تن 19,299
1399/02/27 1000 تن 19,199
1399/02/27 1000 تن 19,099
1399/02/24 1000 تن 16,618
1399/02/24 1000 تن 16,618
12345...>>