مشاهده اطلاعات نماد : سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2868: 344172:-41300667
نماد تجاری ITKNDCABEX0990521
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/13
نام تجاری کالا سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 340.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -339660.00
حداکثر قیمت مجاز 340340.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 340
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/09/05 1000 تن 340
1399/09/05 500 تن 340
1399/08/14 500 تن 340
1399/05/15 3500 تن 340
1399/03/19 2500 تن 350
1399/03/12 2500 تن 350
1399/02/22 1000 تن 220
1399/01/25 500 تن 222
1399/01/25 2000 تن 220.11
1398/11/28 1500 تن 550
123