مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 15000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2815: 337814:-40537690
نماد تجاری IGBNDCABEX1990522
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/14
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 15000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 255.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -254745.00
حداکثر قیمت مجاز 255255.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 3000 255
تعداد حجم قیمت
1 15000 255
تاریخ حجم قیمت
1399/05/14 3000 255
تاريخ حجم قيمت
1399/09/05 20000 تن 255
1399/09/04 20000 تن 255
1399/07/30 3000 تن 245
1399/07/30 3000 تن 245
1399/07/22 20000 تن 255
1399/07/08 3000 تن 260
1399/07/08 3000 تن 260
1399/07/08 3000 تن 260
1399/06/25 10000 تن 260
1399/06/25 10000 تن 260
123