مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2400000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 111: 13372:-1604665
نماد تجاری DSVTBCABEX0990705
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/06/29
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49614.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34730.00
حداکثر قیمت مجاز 496140.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 49614
1 30000 55619
1 30000 57059
1 30000 58089
1 60000 53111
1 60000 53555
1 60000 54111
1 60000 57001
1 60000 57511
1 60000 58511
1 60000 59666
1 60000 59777
1 60000 59999
1 90000 53111
1 90000 59888
1 210000 56222
1 240000 56555
2 270000 51515
4 300000 51515
1 300000 57569
2 330000 51515
1 360000 49614
1 600000 56585
1 600000 57085
1 600000 57285
1 600000 57585
تعداد حجم قیمت
1 2400000 49614
تاریخ حجم قیمت
1399/06/29 60000 59,999
1399/06/29 90000 ليتر 59,888
1399/06/29 60000 59,777
1399/06/29 60000 ليتر 59,666
1399/06/29 60000 58,511
1399/06/29 30000 ليتر 58,089
1399/06/29 600000 57,585
1399/06/29 300000 ليتر 57,569
1399/06/29 60000 57,511
1399/06/29 600000 ليتر 57,285
1399/06/29 480000 57,085
تاريخ حجم قيمت
1399/06/25 30000 ليتر 57,679
1399/06/25 30000 ليتر 57,679
1399/06/25 30000 ليتر 57,679
1399/06/25 300000 ليتر 56,679
1399/06/25 30000 ليتر 56,569
1399/06/25 60000 ليتر 56,569
1399/06/25 30000 ليتر 56,569
1399/06/25 150000 ليتر 56,399
1399/06/25 150000 ليتر 56,199
1399/06/25 600000 ليتر 56,109
12345...>>