مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 40: 4852:-582247
نماد تجاری DISTBCABEX0990705
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/06/29
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 63896.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 44728.00
حداکثر قیمت مجاز 638960.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 80 63896
تعداد حجم قیمت
1 1000 63896
تاریخ حجم قیمت
1399/06/29 80 63,896
1399/06/29 80 تن 63,896
تاريخ حجم قيمت
1399/06/17 80 تن 63,896
1399/06/17 80 تن 63,896
1399/06/17 50 تن 63,896
1399/06/17 25 تن 63,896
1399/06/17 60 تن 63,896
1399/06/11 100 تن 58,934
1399/06/11 100 تن 58,934
1399/06/11 50 تن 58,934
1399/06/05 80 تن 58,934
1399/06/05 80 تن 58,934
12345...>>