مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 111: 13361:-1603336
نماد تجاری DRETBCABEX0990705
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/06/29
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 60355.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42249.00
حداکثر قیمت مجاز 603550.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600000 60355
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/05/27 150000 ليتر 53,880
1399/02/31 120000 ليتر 42,396
1399/02/31 150000 ليتر 42,396
1399/02/30 150000 ليتر 42,396
1399/02/30 150000 ليتر 42,396
1399/02/27 30000 ليتر 42,396
1399/02/20 120000 ليتر 42,396
1399/02/20 90000 ليتر 42,396
1399/02/20 90000 ليتر 42,396
1399/02/20 150000 ليتر 42,396
12345...>>