مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 210
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 234: 28098:-3371777
نماد تجاری DCDCSCABEX0990803
نام تولید کننده شرکت کربنات سدیم کاوه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/28
نام تجاری کالا میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه در رینگ داخلی
حجم عرضه 210
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 37700000.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 26390000.00
حداکثر قیمت مجاز 56550000.00
حداقل حجم خرید 15
حداقل خرید جهت کشف قیمت 15
تعداد حجم قیمت
1 15 37700000
1 210 37700000
تعداد حجم قیمت
1 210 37700000
تاریخ حجم قیمت
1399/07/28 210 37.7 میلیون
تاريخ حجم قيمت
1399/07/21 210 تن 37.7 میلیون
1399/07/08 25 تن 37.7 میلیون
1399/07/08 155 تن 37.7 میلیون
1399/06/30 180 تن 37.7 میلیون
1399/06/02 150 تن 37.7 میلیون
1399/05/11 150 تن 37.701 میلیون
1399/04/25 150 تن 48.259 میلیون